Shërbimi Terapisë

Në këtë shërbim diagnostikohen dhe trajtohen sëmundjet dentare të kariesit, pulpitit si dhe sëmundje të tjera jo karioze si dhe kryhen konsultime e keshillime mbi higjenën orale të pacientëve.
Trajtimi i pacientëve në Shërbimin e Terapisë kryhet nga mjeku ordinator në bashkëpunim me studentet si dhe pedagogët e Fakultetit të Mjekësisë Dentare si dhe veçmas. Gjithashtu supervizohen në punën praktike me pacientë studentët e vitit të III, IV, V të Fakultetit Mjekësisë Dentare.

Terapi
Mjekët:
Monika Lipo
Oriola Madhi
Enkeleda Zhupa
Sëmundjet e Gojës
Mjekët:
Blerta Rumano
Pedodonti
Mjekët:
Manola Kelmendi
Profilaksi
Mjeket:
Elona Zahaj